Misyonumuz;

 • İş sağlığı ve güvenliği sağlanmış huzurlu bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için, ilgili kanun ve yönetmelik gerekliliklerinin mesleki tecrübelerimizle birleştirip, çalışan katılımının da sağlanarak proaktif önlemlerin ve düzeltici faaliyetlerin uygulanması.
 • Mutlak suretle çalışanda iş güvenliği bilincinin oluşturulması. Bu suretle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimize edilmesi.
 • İş yerlerinde yaşayan bir iş güvenliği sisteminin kurularak, iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı yaşanacak iş kayıplarının azaltılması ve bu suretle iş verimliliğinin artırılması.

Vizyonumuz;

 • Kurumsal birikimini, çağdaş, güvenilir ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı ile bütünleştirmek
 • Hizmetlerindeki kalitesi, güvenilirliği ve müşterilerine sağladığı katma değer ile sektörde önderlik etmek
 • İş sağlığı ve güvenliği sağlanmış huzurlu bir çalışma ortamının sağlanmasının teminatı olmaktır.

Temel Değerlerimiz;

 • Kanun ve yönetmeliklere uygunluk.
 • Hızlı ve nitelikli hizmet.
 • Çalışan haklarına saygı.
 • Güvenilirlik.
 • Alenilik.
 • Katılımcılık.
 • Paylaşım.
 • Etkinlik.
 • Verimlilik.
 • Ulaşılabilirlik.
 • İşbirliğine açıklık.
 • Doğru uzmanlık, Doğru hekimlik.
 • Hesap verilebilirlik.
 • Ticarette etiğe saygı.
 • Yapılmamışı, yapılmış göstermemek.
 • Proaktif yaklaşım.
 • Problem yaratmak değil, problem çözmek.